Broschyrer & Referenser

Många års erfarenheter om koppar som material och dess olika användningsområden har samlats och dokumenterats, sett från olika användarperspektiv.

Du hittar allt som är värt att veta från legionella, miljö och hälsa, till installationsteknik.

Broschyrer

Referenser