Koppar & Användningsområden

Över hela världen används samma typ av koppar. Koppar är inte beroende av fabrikatsbundna systemlösningar. Rören tillverkas enligt standarden EN1057 som är norm för hela Europa och en garanti för att alla rör och kopplingar passar ihop. Delar kan bytas ut mot delar av annan tillverkning, du är således inte hänvisad till samma leverantör för att kunna slutföra eller komplettera ett system.

Miljö & Hälsa

Material

Fakta om koppar

Värme

Tappvatten

Övriga

Ordlista