Kopparmetallen

Standarden definierar råmaterialet av rör, dvs halten ren ädelmetall, till minst 99,90 %.


I princip rör det sig om en syrefri desoxiderad koppar, internationellt vanligen betecknad DHP-koppar. DHP står för ”Deoxidiced-High-Phosphorus”, vilket talar om att syret i den ursprungligen syrehaltiga kopparn har tagits bort genom en tillsats av ca 0.03% P (fosfor).

Anledningen till att rör vanligen tillverkas av syrefri koppar är att denna är okänslig för s.k. vätesprödhet. Ett fenomen som annars skulle kunna inträffa om rören utsätts för vätehaltig atmosfär vid temperaturer över ca 400°C. Under olyckliga omständigheter skulle detta kunna inträffa vid exempelvis hårdlödning av rören.