Övriga användningsområden

Olja och gas

Koppar har unika egenskaper som gör materialet synnerligen lämpligt för förvaring och transport av olja och gas. Materialet är ogenomträngligt för så gott som allting och motståndskraften för såväl yttre som inre påverkan är mycket stor. Inte ens gnagare kan göra åverkan på ett kopparrör.

Kyla/värme

Den överlägsna värmeledningsförmågan kommer helt till sin rätt i anläggningar där värmeöverföring används, allt ifrån värmepumpar och varmvattenberedare till luftkonditionerings- och kylanläggningar. Som rörmaterial för köldmedia är koppar det självklara valet.

Medietransport

Korrosionsbeständighet och bearbetningsgraden är avgörande för många olika applikationer från armaturrör till grova fjärrvärmerör. Att koppar är neutralt mot gnistbildning gör dessutom materialet till det naturliga valet för t ex bensin- och gasledningar. Kopparrör används även inom sjukvården för att transportera medicinska gaser. För att de medicinska gaserna som i Sverige betraktas som livsmedel ej skall bli förorenade krävs en extremt ren inneryta på röret. Kopparrör sk. medicinrör motsvarar till fullo dessa krav.

Övriga användningsområden

Koppars mångsidighet gör att användningsområdena är mångfasetterade. Till handdukstorkar används förkromade kopparrör bl.a. för att materialet är lätt att forma samt att det har en mycket god värmeledningsförmåga. Det finns knappast en solfångare som inte använder sig av kopparrör. Sprinklersystem är ett område för säkerhet, där kopparrör har sin naturliga plats. Det är bara vår fantasi som begränsar kopparrörens användning.