Fakta om koppar

Ren naturprodukt

Kopparrör tillverkas enligt standarden EN1057 som är norm för hela Europa. Standarden definierar bl a att halten ren ädelmetall I kopparrör skall vara minst 99,90 %. Koppar är alltså ytterst rent.

Tappvatten

Koppar hämmar bakterietillväxt i dricksvattensystem.

Ett beprövat material

Koppar har funnits och använts i alla tider. Redan för 4500 år sedan gjordes kopparrör i Egypten.

Beständigt

Koppar är mycket motståndskraftigt mot korrosion. Materialet varken rostar eller förstörs på annat sätt av exempelvis luft, ultravioletta strålar, gnagare eller yttre fukt. Koppar står också emot kolväten, fett, oljor, lösningsmedel, egenskaper som är bra för dricksvattnets kvalitet.
Koppar har över huvud taget god beständighet mot såväl yttre som inre påverkan.

Brandsäkert

Koppar är brandsäkert och alstrar inga giftiga gaser. Koppar används till sprinklersystem i såväl bostadshus som offentliga byggnader, kontor och industrifastigheter.

Energieffektiv metall

70%  av all koppar som bryts återvinns. Återvunnet material motsvarar ungefär halva nymetallpriset. Koppar är dessutom den mest energieffektiva metallen. Återvinning innebär med andra ord en stor energivinst.

Gastätt

Koppar är ogenomträngligt för syre. I värmesystem motverkar det korrosion i komponenter av stål. Koppar används för medicinska gaser i sjukhusens rörsystem, i sammanhang då liv och material skall skyddas.

Lagras inte i kroppen

Koppar är livsnödvändigt. Dagsbehovet för vuxna är 2-3 mg/dag. Det är ingen risk att vi får för mycket av det goda. Koppar lagras nämligen inte upp i kroppen eller i näringskedjan. Djur och växter kräver också koppar. Koppar tillsätts såväl i djurfoder som i gödsel.

Legionella

Tillväxt av Legionellabakterier, som kan ge upphov till så kallad Legionärssjuka, kan hämmas genom att höja varmvattentemperaturen. Med kopparrör hämmas bakterietillväxten, effektivt vattenflöde håller temperaturen uppe och materialets egenskaper tillåter höga temperaturer.

Liten längdutvidgning

Koppar har låg längdutvidgningskoefficient.

Låg totalkostnad

Ser vi till totalkostnaden i förhållande till kvalitet och livslängd är koppar klart konkurrenskraftigt och ett prismässigt alternativ till icke metalliska rör. Material- och installationskostnader ger tillsammans goda siffror i kalkylen. Logistiken blir effektiv genom att samma material kan användas till alla system. Nya kopplingssystem som t.ex. Presskoppling ger snabb installation.

Långlivat

Kopparrör har använts sedan dricksvattensystem blev vanliga i våra bostäder för 100 år sedan. Kopparrören åldras utan att förändra sin kvalitet, en egenskap som få andra material kan uppvisa.

Naturlig styvhet

Koppar har en naturlig styvhet., vilket gör att rören på egen hand ofta kan bära ventiler och andra komponenter. Det krävs alltså ett minimum av stöd och rören kan installeras såväl vertikalt som horisontellt utan risk för nedböjning.

Snabba installationer

Nya kopplingssystem ger snabb installation.

Standardiserat

Urvalet kopparrör är så stort att de kan användas genomgående i alla delar av systemet. Standardiserade tillverkningsmetoder ger ett sortiment som går att byta ut och komplettera när som helst, allt passar ihop.

Stor flödeskapacitet

Koppar har stora fördelar när det gäller flödeskapaciteten. Koppars inneboende styrka jämfört med andra material för vatten och värmesystem gör att man kan använda rör med tunnare väggar och större innerdiameter med bibehållen ytterdiameter.

Stort urval

Det finns ett mycket stort urval av kopparrör och rördelar – mjuka rör i ring, hårda i raka längder, rör överdragna med plast, färdigmålade, färdigisolerade, i många olika dimensioner. Kopparrör kan hårdlödas med traditionella system men också kopplas ihop med brandsäker mjuklödning, presskopplingar eller instickskopplingar. Dessa moderna system ger dessutom mycket snabba installationer.

Tål värme och kyla

Koppar kan användas till kyla och ånga. Materialet bibehåller nämligen sina egenskaper från –200°C till +250°C. Man kan med andra ord använda samma material i många olika typer av installationer.

Återvinns

Uttjänta kopparföremål tas tillvara och smälts om. Man räknar med att omkring 70%  av all koppar som någonsin brutits fortfarande är i användning!

Ledande

Koppar leder värme och elektricitet mycket bra. Bara silver har bättre värden än koppar.