Tappvatten

Det finns inga goda argument till att inte använda koppar. Över en längre tidsperiod kan inget annat material visa samma resultat som koppar.
Kopparrör för varmt och kallt tappvatten är inget undantag. Rördragningarna blir alltid mycket hållbara. Materialet är miljövänligt.

Att kopparrör har blivit använt i så många år gör att vi vet hur materialet fungerar, att det klarar sig mot olika typer av påverkningar, att det åldras utan att kvaliteten förändras. Mätt över en längre period så kan inget annat material visa samma resultat som koppar. Koppar kan användas i allt från kylledningar till ångledningar och medicinska gaser. Koppar är attraktivt, har lång livslängd och står i särklass när det gäller kvalitet och hållbarhet. Därför är koppar också ekonomiskt mycket konkurrenskraftigt.

 

Tänk koppar från början

Grunden för ett väl fungerande rörledningssystem läggs i planerings- och konstruktionsstadiet. Det gäller att dimensionera för rätt strömningshastighet och beakta temperaturvariationernas inverkan. Beroende av systemets konstruktion och hur ädla materialen i kombinationen är, kan koppar kombineras med andra material.

Ta vara på det stora urvalet

Det finns ett så stort urval av kopparrör att du kan använda samma material i hela systemet. Rörsystem av koppar är ej fabrikatsbundna, utan olika tillverkares kopparrör kan kombineras i samma anläggning. Du kan få mjuka rör i ring, eller hårda rör i raka längder. Det finns också pulverlackerade rör, rör överdragna med plast, värmeisolerade m.m. Kvalitetskontrollen har genom alla år förfinats och en väl utvecklad standardisering förenklar inköpen. Detta gör att du kan lita på koppar.

Utnyttja kopparens egenskaper

Koppar har stor motståndskraft både mot yttre och inre påverkan. Ogenomträngligt för t.ex:
• Syre, vilket är viktigt för att det inte ska uppstå korrosion i komponenter av stål.
• Kolväten.
• Virus och bakterier.
• Farliga och giftiga ämnen.
• Fett, oljor och lösningsmedel.
• Angrips ej av gnagare.

Den naturliga hårdheten i koppar gör att du kan installera rören både vertikalt och horisontellt utan att riskera att de böjer sig. Rördragningar med kopparrör är hållbara, oavsett om de är till för varm- eller kallvatten. Kopparrör ger också stora fördelar när det gäller strömningshastighet. Koppar är brandsäkert och bildar inga giftiga gaser vid brand.