Värme

Kopparens väl kända förmåga att leda värme är egentligen skäl nog att alltid använda kopparrär i varje värmesystem. Men glöm för den skull inte materialets alla andra fördelar. Korrosionsbeständigheten, till exempel. Hur lättarbetat det är. Livslängden. För att nämna en del.

Kopparrör har använts mycket länge för
att leda värme

För att få varmt och skönt inomhus krävs installationer som man kan lita på år in och år ut. Kopparrör har använts i så många år att vi verkligen vet hur materialet fungerar, att det klarar sig mot olika typer av påverkningar, att det åldras utan att kvaliteten förändras. Mätt över en längre period så kan inget annat material visa samma resultat som koppar.

Koppar är lätt att arbeta med, det är attraktivt, har lång livslängd och står i särklass när det gäller kvalitet och hållbarhet. Därför är koppar också ekonomiskt mycket konkurrenskraftigt.

Syrefritt ger längre livslängd

Vid användning av kopparrör i slutna värmesystem blir livslängden vid kombination av olika material mycket längre, om man ser till att vattnet hålls syrefritt.

I samband med att värmesystemet tas i drift bör därför ett kort och effektivt uppvärmningsmoment eftersträvas för att eliminera syret i vattnet. Samma rekommendation gäller där systemvattnet behöver bytas ovanligt ofta.

Slutna värmesystem

Kombinationen av koppar och andra värmeledande material i slutna varmvattensystem, leder ej till korrosionsproblem om syretillträde till cirkulationsvattnet förhindras.

Kombination av olika material

I en fastighets värmeanläggning kan koppar komma i kontakt med följande material:
• Mässing
• Rostfritt stål
• Stål
• Plaster