Teknik & Produkter

Koppar i våra tappvattensystem har använts lika länge som vi har haft rinnande vatten i hushåll. Koppar används i vattenledningsrör, kopplingar, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Kopparrör anses vara säkra, praktiska och hygieniska.

Säkra eftersom de är motståndskraftiga mot korrosion, påverkas inte av ljus eller ultraviolett strålning, släpper inte oönskade ämnen till dricksvatten och håller i årtionden.

Praktiska eftersom de bland annat är enkla att bocka och böja runt hinder, de har standardiserade standardmått och system, tål höga och låga temperaturer samt är lätta att foga ihop.

Hygieniska då de minskar tillväxt av bakterier, exempelvis legionella. Kunskapen om hälso-och miljökonsekvenserna av alternativa och nya rörmaterial är långt mycket sämre än vad gäller kopparrör.

Produktsortiment

Tekniska tabeller