Material

Produkter
   Raka kopparrör
   Plastbelagda kopparrör i ring
   Färdigisolerade kopparrör
   Färdigisolerade dubbelrör
   Plastbelagda värmerör
   Raka målade kopparrör

MiljöaspekterAllmänt
   Materialval
   Kombination av olika material
   Kopparrörs värmeutvidgning
   Delar av ledningssystemet som tar
   upp värmeutvidgning

   Expansionslyror
   Bälgkompensatorer

Vattenledningar
   Beräkningsmässig dimensionering
   Dimensionering enligt tabell
   Dimensionering av cirkulationssledning
   för varmvatten


Värmeledningar
   Dimensionering
   Beränkinig av strömningsmotstånd
   Successiv dimensionering
   Bestämning av regleringsventil
   Dimensionering av värmeledningar

Golvvärme
   Dimensionering
   Golvvärme ansluten till
   värmeledningsnät

   Golvvärme ansluten till
   tappvattensystemet

   Reglering av golvuppvärmning
   Installation av golvvärme
   Golvkonstruktion


Allmänt

Hantering

Kapning

Värmning

Bockning

Fogning
   Hårdlödning
   Muffning- och avgreningsverktyg
   Kragningsverktyg
   Mjuklödning
   Kompressionskoppling
   Presskoppling
   Instickskoppling

Lod

Vanliga fogningsfel
   Krympfogar
   Överlappsfogar
   Avgrening

Rörstöd och fastsättning
   Rörets fastsättning
   Kopparrörfixar

Placering och genomföring av
  kopparrör

   Genomföringar