Miljö

Miljö och hälsa

Koppar är en naturlig del av vår miljö

Koppar förekommer naturligt i både ren metallisk form och dess mineraler. Den naturliga rotationen av allt material, inklusive metaller, innebär att nya och rena ytor förändras över tiden med sin miljö. Färgen på koppar blir mörkare och blir grön i vissa miljöer när ytan är täckt med oxid och andra lager eller patina. Denna naturliga cykel är sättet metaller förvandlas till mineraler igen.

En viktig substans

Människor, djur och växter behöver alla en viss mängd koppar för att växa och utvecklas på rätt sätt. Vuxna kräver 2-3 mg koppar per dag

100% återvinningsbart

Koppar bibehåller alltid sitt värde. När en kopparhaltig produkt har gjort sitt jobb är kopparskrot fortfarande värdefullt – det är fortfarande ungefär hälften av priset på en ny produkt. Av detta skäl kommer allt material verkligen att återanvändas.

Återvinning innebär inte bara att bevara våra naturresurser utan leder även till energibesparingar. Tillverkningen av nya produkter från skrot förbrukar endast cirka 15% av den energi som krävs för att tillverka produkter från malm. Nästan 70% av all koppar är fortfarande i bruk. Koppar har drivit ett återvinningssystem i flera årtionden