Mynt

Koppar – bästa materialet för mynt
De gamla romarna visste!

Koppar har spelat en avgörande roll i materialvalet av euromynt. Under hela historien har koppar varit en av de mest använda metallerna på grund av dess hållbarhet. Koppars utseende står sig och livslängden är lång, trots att mynten hela tiden är i omlopp. Koppar har också andra viktiga egenskaper som talar till kopparns fördel – det undviker bakteriens tillväxt och kan återvinnas om och om igen.

Koppars antibakteriella egenskaper hindrar bakterierna att spridas trots att mynten används dagligen. Dessutom är kopparns utomordentliga elektriska ledningsförmåga till stor fördel i automater, där olika slags mynt måste kunna kännas av elektroniskt inom ett litet intervall. Detta för att minimera risken för förfalskningar.

1 januari 2002 blev euron officiell valuta i 12 europeiska länder. Till det tillfället hade 52 miljarder nya mynt präglats. Legeringen kallas för Nordic Gold är resultatet av många års utvecklingsarbete inom Outokumpu Coppers, i dag Aurubis Sweden AB utvecklingsenheten. Alla 10-, 20- och 50 eurocents är tillverkade i kopparlegeringen Nordic Gold som innehåller 89% koppar. De flesta europeiska producenterna av halvfabrikat i koppar var engagerade i tillverkningen av myntämnen inför lanseringen. De mindre valörerna, en-, två- och femcentmynten, är tillverkade i stål med överdrag av koppar. En- och tvåeuromynten har en ring runt en kärna. Materialen är nickelmässing och andra kopparlegeringar.

Med Nordic Gold i fickorna

Materialet för eurocentmynten utvecklades i Sverige. Mariann Sundberg, metallurg och utvecklare hos Outokumpu Copper, var ansvarig för utvecklingen av den nya kopparlegeringen Nordic Gold, som nu används i de 10-, 20- och 50 eurocentmynt. Nordic Gold är en legering som består av 89% koppar med små kvantiteter av aluminium, zink och tenn. Den utvecklades på 1980-talet för svenska Myntverket och används i dag i det svenska tiokronorsmyntet.

När Sveriges Myntverk letade efter material till sin tiokrona, satte de upp en mängd kriterier som måste uppfyllas för att materialet skulle kunna godkännas. Bland annat gällde det här:

  • Myntet måste vara guldfärgat och behålla sin glans. Det var viktigt att inga missfärgningar skulle kunna uppstå med tiden
  • Materialet måste vara lätt att bearbeta för att underlätta präglingen
  • Materialet måste vara hållbart och motståndskraftigt, även under lång användningstid och med intensiv hantering

Färgen – en av många utmaningar

En av de största utmaningarna var metallens färg. Koppar är den enda metallen, förutom guld, med en färg som inte går i grått. Genom att legera den rödbruna kopparn, kan man få fram en färg som liknar guld, därav namnet Nordic Gold. Nästa utmaning var att se till att materialet inte skulle missfärgas. Därför testades det bland annat när det gäller handsvett, skinn och olika klädtextilier. Flera olika tester gjordes och det visade sig att det som bäst stod emot påverkan var koppar legerad med aluminium, zink och tenn.

Oro för allergiska reaktioner

Eftersom forskning visat att andra traditionella metaller, som använts i mynt, kunnat ge upphov till allergiska reaktioner hos vissa människor var svenska Myntverket uppmärksam i frågan. Det var knepigt, nu gällde det att kombinera metaller på sådant sätt att möjligheten minimerades. I det fallet var Nordic Gold idealisk, eftersom den indikerade mycket liten till ingen allergisk reaktion alls. En annan aspekt på det hela var hygienen. Daglig hantering av mynt kan medföra att bakterier snabbt sprids. Nu har koppar den idealiska egenskapen att den är naturligt antibakteriell.

Säkerhetsaspekter gällande mynten

Säkerhetsaspekterna är förmodligen de mest komplexa. Den nya eurovalutan skulle presenteras samtidigt inom ett stort område. Men i det fallet hade det ursprungliga arbetet med att presentera fakta för det svenska Myntverket redan undanröjt alla farhågor. Till exempel, över hela Europa måste automater kunna identifiera mynt som äkta, även de som präglats i andra länder. Det betyder att varje myntvalör måste ha en unik ”elektronisk signatur”. Dessutom är myntens elektriska ledningsförmåga viktig när det gäller att identifiera dem. Åter igen, koppar är det bästa valet. Den elektriska ledningsförmågan kan förändras beroende på vilka legeringsämnen som tillsätts. Ledningsförmågan hos Nordic Gold har exakt det värde som krävs för att man skall kunna leva upp till de säkerhetsnormer som erfordras.

Formbar och hållbar på samma gång

Tack vare koppars formbarhet kan den mest effektiva präglingsprocessen användas. Kopparlegeringarna gjuts till plattgöt eller tjocka band, för att sedan valsas ned till exakt mynttjocklek. Myntämnena stansas ut från det färdigvalsade bandet, falsas och präglas slutligen. Något av det bästa med koppar är att den är tillräcklig formbar för att man skall kunna prägla ganska komplicerade reliefer i materialet, vilket är uppenbart när det gäller euromynten. Under präglingen, hårdnar mynten ännu mer. Det, tillsammans med koppars motstånd mot korrosion, är ytterligare en garanti för en lång livslängd.

Återvinning av koppar

Koppar är helt och hållet återvinningsbar – något som i tider av ökat miljömässigt tänkande, gör den till ett ännu bättre val i valutasammanhang. Det är väl känt att nedsmältning och återanvändning av koppar praktiserats sedan bronsåldern. Det beräknas att mer än 70 % av all koppar som någonsin brutits fortfarande används.