Kopparnickel

Tillsatsen av nickel till koppar gör att hållfastheten och korrosionsförmågan blir ännu bättre, dock kvarstår formbarheten. Kopparnickellegeringar har mycket stort korrosionsmotstånd i havsmiljö, likaså är förmågan att stå emot påväxt under vatten stor.

De två huvudsakliga legeringarna är 90/10 och 70/30. Legeringen 70/30 är mer hållfast och står emot havsvatten bättre; men 90/10 passar de flesta applikationer bra. Den kostar inte heller lika mycket och har större användningsområde. Båda legeringarna innehåller också en liten mängd järn och mangan.

Tillämpningar

  • Rörsystem för och under havsvatten
  • Eldsläckningssystem till havs
  • Värmeväxlare och kondensorer
  • Utrustning för vattenavsaltning
  • Beklädning av ben för oljeplattformar
  • Båtskrov