Jordbruk

Koppar som spårämne

Koppar är nödvändig för en normal tillväxt och för att växter och djur skall må bra.

Koppar i mark

Koppar finns i marken över hela världen. Många jordar innehåller för låga nivåer av koppar, vilket resulterar i att ett högskaligt jordbruk inte kan bedrivas. Brist på koppar är en viktig fråga inom global jordbruksproduktion, något som resulterar i stora ekonomiska förluster och skördar med låg kvalitet. Världens två viktigaste grödor, ris och vete, är i högsta grad känsliga för kopparfattig jord. I Europa beräknas 18 miljoner hektar odlad jord (motsvarande 19% av den uppodlade arealen) lida av brist på koppar i biotillgänglig form. För att kompensera för minskad avkastning av skördarna, är det i västra Europa och på andra håll vanligt att berika gödningsmedel med koppar och att förbättra jorden med kopparsulfat. När det gäller kreatursbesättningar visar ofta både nötkreatur och får symtom på kopparbrist. För grisar har koppar visat sig vara utomordentlig bra för tillväxten.

Koppar är ett nödvändigt spårämne

Koppar är ett nödvändigt spårämne för alla levande vävnader. Det är viktigt för en normal tillväxt och för att både djur och växter ska må bra. Jordförbättring och foder där koppar ingår har stor betydelse inom jordbruket, då det gäller att komma tillrätta med kopparbrist i jord och hos boskap, något som i sin tur förbättrar utbytet för viktiga födoämnen.

Växtnäring

Ett ständigt närvarande problem är frågan om hur spannmålsproduktionen ska kunna effektiviseras. Med koppars hjälp kan man få ökade skördar och därmed bättre produktivitet av åkrarna och jämn takt kan hållas med en växande befolkning. För mer än 100 år sedan var siktet inställt på det som vi i dag betraktar som den viktigaste näringen för växterna – kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Det var först många årtionden senare som man insåg att tillsammans med NPK finns det ett stort antal mikronäringsämnen eller spårämnen som är lika viktiga för tillväxten och för att växten skall må bra – brist av ett spårämne visar sig i sämre tillväxt.