Marina sektorn

Stark hållbarhet för frakt

Kopparnickellegeringar används för system i havsvatten, avsaltningsanläggningar och för att skydda utrustningar till havs.

Koppar, ädlast av de metaller som allmänt används, har utmärkt korrosionsmotstånd i luft och i sötvatten. I havsvatten står kopparnickellegeringarna emot korrosion på ett utomordentligt sätt, detsamma gäller påväxten. Koppar och kopparföreningar används i båtbottenfärg för att förhindra fästandet av snäckor. Hur koppar fungerar i båtbottenfärg

Redan på 1700-talet började engelska flottan att klä krigsskeppens träskrov med koppar för att förhindra uppkomsten av skador från träätande insekter och skeppsmaskar. Samtidigt kom man underfund med att det också förhindrade påväxt av alger och snäckdjur. Det innebar att fartygen kunde vara ute långa tider till havs utan att behöva rengöras. Amiral Nelsons framgångsrika blockad och efterföljande seger vid Trafalgar kan man till viss del tacka de rena fartygsskrovens snabbhet för.

Genom att tillsätta nickel till koppar ökar hållfastheten och hållbarheten, likaså motståndet mot korrosion och erosion i vanligt vatten. Det gäller också havsvatten, bräckt och behandlat vatten. Legeringarna har också utmärkt motståndskraft mot sprickkorrosion och utmattningskorrosion. Den stora fördelen med stort motstånd mot alla typer av tillväxt gör att materialet är perfekt att användas för marina ändamål och i saltvattenmiljö, för både handelsfartyg och marinfartyg, avsaltningsanläggningar, detaljer för värmeväxlare, burar för fiskodlingar, intagsgaller för havsvatten, generering av vågenergi, fartygs- och båtskrov med mera.