Koppars användning

Koppars användning

Under nästan 10 000 år har koppar använts – ursprungligen i smycken och små föremål, nuförtiden i magneterna av partikelacceleratorerna och erövringen av rymden. I dag är kopparprodukternas roll i samhället högt, till exempel när det gäller elektrisk och elektronisk utrustning är koppar ett överväldigande material. Koppar är lämplig för användning i många olika föremål, applikationer och på många olika sätt. Dess mångsidiga funktioner möjliggör en bred tillgång till material i olika sektorer, till exempel arkitektur, industri, hälso- och sjukvård, jordbruk, telekommunikation och konst.