Yttranden

Debattinlägg, artiklar och yttranden

Här du kan bekanta dig med våra debattinlägg, yttranden och artiklar om koppar som har publicerats på media.

SCDA remissvar 2024
SCDA comments to Swan Building Operations criterion 035

SCDA remissvar 2023
SCDA comments to Swan Renovation of buildings criterion O27

SCDA remissvar 2022
SCDA comments about Swan New Buildings criterion O29

SCDA remissvar 2021
SCDA Synpunkter på samrådet om vattenförvaltning 2021-2027

SCDA remissvar 2021
SCDA synpunkter i VISS på samrådet 2021

SCDA och NG remissvar 2020
Kommentarer koppar och zink i Stockholms Kemikalieplan 2020-2023

Annons i DI och SvD 18 dec 2018
Dags att slå fast: Koppar är grönt och godkänt

SCDA remissvar 2018
Förslag för sedimentgränsvärden

SCDA remissvar 2017
PM bakgrundshalter och biotillgänglighet

VVS Forum webbartikel juni 2017
Koppar utfasas utan grund

Norrköpings Tidningar – Debatt 2017
Koppar är ett utmärkt byggnadsmaterial ur miljösynpunkt

Energi & miljö – Debatt 2017
Koppar i slam är inget problem

Presskit om koppar
Koppar i byggnader, vad är problemet?

Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 4.0
SCDA synpunkter om BVB nya livscykelkriterier 2016

SvD Näringsliv – Debatt 2016
Varför är koppar bara farligt i Sverige?

Svd Näringsliv – Debatt 2016
Koppar värd att miljömarka

MITF remissyttrande 2016
Vägledning för tillämpning av BLM

SCDA remissvar 2015
Svanens kriterieförslag för hus

VVS Forum #2 2014
IVL-studie visar låg miljöpåverkan från koppar

SCDA remissvar 2014
Återföring av fosfor till åkermark

SCDA remissvar 2014
PM miljöriskbedömning av koppar i sötvatten

Svensk Byggtjänst webbtidning maj 2014
Låg miljöpåverkan från koppar

SCDA remissvar 2013
Förslag för bedömningsgrunder för vatten

Plåt och Vent Magasinet 2012
Vackra, hållbara och miljövänliga metaller