El och energi

Elektricitet och energi med koppar

Koppar har den bästa ledningsförmågan av alla kommersiella metaller och spelar en avgörande roll i utvecklingen inom el- och elektronikområdet.

Med undantag av ädelmetaller är koppar den metall som bäst leder elektricitet och värme. Därför är det knappast förvånande att cirka 60% av kopparn används inom de här områdena. Koppar används i elnät för låg-, mellan- och högspänning. Dess ledningsförmåga betraktas som standard och den som andra ledare jämförs med. Den unika kombinationen av utmärkt ledningsförmåga, bra hållfasthet och smidighet samt motståndskraft mot mikroorganismer och korrosion gör att metallen betraktas som den bästa och säkraste för ledningsdragning i byggnader. Som viktig komponent i energisnåla motorer och transformatorer används den för ett mångfald av applikationer inom tillverkningsindustrin, inom alla former av transport och i hemmiljö.

Tråd & Kabel

Eftersom ledningsförmågan hos koppar är så utmärkt, är kopparkabel enormt effektiv ur energisynpunkt. På så sätt bidrar materialet till att energi kan sparas på global nivå. Kopparkabel har länge varit att föredra som ledare. Smidigheten gör att den är lätt att dra ner till snäva diameter-toleranser. Den är också lätt att löda, vilket ger enkla och hållbara anslutningar. Den passar bra ihop med alla moderna isoleringsmaterial, men eftersom den står emot oxidation så bra, innebär det att den också kan användas utan något ytskydd. Isoleringsmaterialet kan vara av lack eller emalj när det gäller lindad tråd, eller plast för elkabel. Isolering av lack gör att trådarna kan lindas tätare, vilket ger bästa effektivitet i motorlindningar, transformatorer och drosslar.

Skenor

Skenor är kraftiga ledare som fungerar som elektrisk förgrening när det gäller att distribuera kraft från en enstaka källa till många användare. Tack vare sin goda ledningsförmåga, hållbarhet, smidighet och motstånd mot oxidation är koppar ett självklart val när det gäller skenor. Tackor med hög ledningsförmåga varmpressas till standarddimensioner och dras sedan till önskad storlek.

Transformatorer och motorlindningar

För tillverkning av transformatorlindningar i mindre utrustningar används koppar i form av tråd och för större anläggningar i form av band. För mindre produkter, till exempel tråd för elektromagneter, måste tråden vara stark nog att kunna lindas utan att brista, men ändå så pass smidig att den kan packas tätt. Bandprodukterna måste ha bra ytkvalitet, så att inte spänningen orsakar att emaljen brister. Bra smidighet är viktig för att bandet skall kunna formas och packas, medan bra hållfasthet är nödvändig för att materialet skall kunna klara av de elektromagnetiska påfrestningar som kan uppstå under tillfälliga kortslutningar. För motorlindningar krävs liknande egenskaper av materialet som för transformatorer, bara med det tillägget att det där också måste tåla mekaniska vibrationer och centrifugalkrafter vid arbetstemperatur.

Värmeväxlare

Bra värmeledningsförmåga i kombination med bra elektrisk ledningsförmåga gör koppar idealisk för användning i värmeväxlare av alla slag. De är lätta att tillverka, lätta att foga samman och är mycket korrosionshärdiga. Typiska applikationer är kylare, värmare och aggregat för luftkonditionering inom fordonsindustrin; kylflänsar till elektriska utrustningar; varmvattenberedare, både för hushålls- och industriellt bruk samt kylenheter.

Elektronisk utrustning

Sektorn är relativt liten i fråga om tonnage, men koppar spelar en viktig roll för en mängd små, högteknologiska produkter. Koppar eller kopparlegeringar används i kretskort, i elektroniska kontakter och ”leadframes”. Dessutom har koppar länge använts inom området telekommunikation och behovet inom IT ökar, speciellt när det gäller tillverkning av mikrochips och applikationer för halvledare. Kylflänsar i koppar används för att sprida värmen från mikroprocessorer med hög klockfrekvens och för andra elektronikkomponenter.

Andra användare inom elteknik

Koppar används också för kommutatorer, svetselektroder, kontakter, kontaktfjädrar, högvakuum- och andra elektroniska apparater.