Livscykel

Livscykel

Kopparindustrin har varit en av de främsta industrisektorer som arbetat med att minimera sin verksamhets miljöpåverkan. Investeringar inom utveckling av energieffektiva och miljöanpassade teknologier är betydande i Norden. Till exempel, metoden för smältning, som utvecklats i Finland, har varit en revolutionerande innovation när det gäller energieffektivitet i produktionen. Det används för närvarande i mer än hälften av världens smältverk.

Kopparprodukters livscykelanalys

Kopparindustrin har varit föregångare i livscykelanalyser. Livscykelbedömningar för de första stora halvfabrikaten (rör, trådar och plåt) publicerades på 1990-talet. Efterfrågan och användning på kopparens livscykeldata har ökat stadigt, särskilt för byggprodukter. Kopparindustrin har under 2000-talet i samarbete med välrenommerade specialister på livscykelinventering samlat information till en global livscykeldatabank från producenter och tillverkare av koppar och kopparprodukter enligt föreskrifter i ISO-standarden. Data uppdateras ungefär var femte år. Resultaten redovisas via länken nedan.

.