Hälsa

Koppars betydelse för bra tillväxt och utveckling

Koppar är ett essentiellt element för alla organismer. Koppar är viktig för tillväxten hos barn, för benbildningen, produktionen av röda och vita blodkroppar, järnets syretransport, kolesterol- och sockeromsättningen, hjärtmuskelns och hjärnans funktion. Omvänt kan brist på koppar leda till problem med hälsan sådana som blodbrist, hjärt-och cirkulationproblem, missbildningar i skelettet och komplikationer när det gäller funktionen av nerv- och immunsystemet, lungor, sköldkörtel, bukspottskörtel och njurar. Enligt World Health Organisation (WHO) är risken för kopparbrist större än
risken av att få i sig för mycket koppar, speciellt gäller det för barn och äldre, även i utvecklade länder som USA och de i Europa.

Att förstå hur koppar tas upp

Människor och djur får koppar från olika håll. Som naturligt ämne finns det i mycket av den mat vi äter och i vattnet vi dricker. Kroppens matsmältningssystem tar upp den mängd som är nödvändig för vår hälsa via ett effektivt system, homeostasis. Den koppar som inte behövs utsöndras. Koppar bioackumuleras inte i näringskedjan.

Låt kopparn ta hand om din hälsa

Koppar behövs som en del av en balanserad diet. Läkarvetenskapen poängterar speciellt vikten av koppar för gravida kvinnor, för fostrets utveckling och spädbarn. Det rekommenderade dagsbehovet för vuxna är 1-2 mg och för barn 0,5-2mg.

Hur mycket är för mycket?

Att få för mycket koppar i sig är, liksom att få för mycket av andra ämnen som är livsnödvändiga i lagom doser, inte önskvärt. I laboratorieexperiment har man testat hur stora doser koppar som påverkar människan. För mycket koppar kan leda till akuta symptom med illamående. I verkligheten är risken att överdosera koppar mycket liten eftersom t.ex. dricksvatten med för hög kopparhalt luktar och smakar illa.

Eventuella negativa eller positiva konsekvenser av höga doser koppar hos äldre personer undersöktes för några år sedan. 68 testpersoner deltog i undersökningen varav hälften av dem fick ett tillägg av 8 mg koppar dagligen i ett år. Resultatet visar att även så höga doser förorsakade ingen skada när det gäller fysisk prestanda, livsfunktioner och blod enligt biokemiska analyser. Ingen nytta med höga doser konstaterades heller. I EU har man satt övre gränsvärden NOAEL (no observed adverse effect limit) till 11 mg per dag.

Referenser

Sadhra et.al. Dietary exposure to copper in the European Union and its assessment for EU regulatory risk assessment. Science of the Total Environment 374 (2007) 223-234

Pettersson et.al. Copper in drinking water: not a strong risk factor for diarrhoea among young children. A population based study in Sweden. Acta Paediatr 92: 473-480.2003

Koppar i kroppen

Koppars bidrag till offentlig hygien

Koppar har en naturlig bakteriehämmande effekt. Den kan förhindra tillväxten av sjukdomsalstrande organismer i dricksvatten och på ytor i hushållet. Vattenledningsrör i koppar motverkar vissa virus och bakterier, t.ex. sådana som orsakar s.k. Legionärssjuka. Dessutom klarar kopparrör av de höga temperaturer som är nödvändiga för att förhindra tillväxten av Legionellabakterier och andra sjukdomsalstrande organismer.