Återvinning

Europas efterfrågan på koppar möts av ökande återvinning

Enligt International Copper Study Group (ICSG) kommer hälften av det europeiska kopparbehovet och en tredjedel av globala kopparprodukter från återvunnet material. Det visar att återvinningen av koppar ständigt ökar. Den här vinn-vinnsituationen gör att vi kan klara av den ökade efterfrågan på metallen, samtidigt som miljöpåverkan minskar och tillgången på koppar ökar för kommande generationer. Koppar finns bl.a. i el- och elektronikutrustning, eldistributionsnätverk, i varje byggnad och bostad, solpaneler och vindturbiner. Mot bakgrund av att koppar helt kan återvinnas och användas igen och igen utan att prestandan försämras ligger det i vårt intresse att se till att både produkter och skrot tas tillvara på ett bra sätt när de/det inte används längre. Återvinning är en viktig del av värdekedjan. Den minskar ekologiskt och CO2-fotavtrycket, skapar jobb och minskar avfall.

Sedan mitten av 1960-talet har den globala efterfrågan på raffinerad koppar femfaldigats från 5 miljoner till 24,5 miljoner ton. Gruvproduktionen anpassas för att möta den ökade efterfrågan. Det ökade framtida behovet av koppar kräver att metallen i ännu högre utsträckning återvinns och återanvänds. Betydande investeringar krävs också inom gruvdriften.

Källa Glösser 2013

Återvinning sparar energi och CO2

Återvinning av koppar är ett mycket effektivt sätt att återföra ett värdefullt material till det ekonomiska systemet. Energiåtgången vid återvinning är upp till 85% lägre jämfört med produktionen av primärkoppar. För hela världen betyder det en inbesparing av elenergi på 88 miljoner MWh och 30 miljoner ton lägre utsläpp av CO2.