Om SCDA

Scandinavian Copper Development Association

SCDA är en branschorganisation för producenter och tillverkare av koppar, kopparprodukter och kopparlegeringar i de nordiska länderna.

SCDA:s uppdrag är att främja hållbar och effektiv användning av koppar och dess legeringar och ge råd och informera. Viktiga delområden är koppars livscykel och miljö- och hälsoaspekter av koppars användning.

SCDA deltar i lagstiftningsärenden och frivilliga certifieringar som gäller koppar eller dess legeringar, deltar i metall- och byggnadsindustrins gemensamma intressebevakning, och förmedlar korrekt information om koppars användning och dess miljö- och hälsoeffekter i olika sammanhang. SCDA deltar i offentlig debatt om koppar och försöker att rätta till missuppfattningar.

SCDAs medlemmar i Skandinavien:

Boliden Harjavalta Oy, Finland
Boliden Mineral AB, Sverige
Aurubis Finland Oy, Finland
Cupori Oy, Finland
Nordic Brass Gusum AB, Sverige