REACH

REACH

REACH Copper Consortium fungerar som sekretariat i samarbete med International Copper Association för registreringar av koppar, väl definierade bi- och mellanprodukter tillverkade via smältning/raffinering och halvfabrikattillverkning samt fem kopparkemikalier.

Varje dossier inkluderar en kemikaliesäkerhetsrapport, som har uppgifter om ämnens tillverkning och användning, exponeringsskenarier och förslag till klassificeringar och märkningar.

REACH Copper Consortium fungerar som informationskälla för registranter. Letter of Access finns att tillgå för företagen som vill söka registrering. Villkor plus avgifter för den tillgängliga dokumentationen kan fås via länken. Sammanfattning av de senaste förslagen för klassificering och märkning är också tillgängliga.

REACH förordningen kräver värdekedjan att identifiera kategorier till materialer. Här ser du hur kopparkonsortium delade dessa för koppar till naturens råvaror, ämnen, preparater och artiklar.

Primär och sekundär koppar, slagg från kopparproduktion såld som slutprodukt, samt väl definierade mellanprodukter tillverkade via smältning/raffinering och halvfabrikattillverkning.

Klicka här för att se konsortiets information när det gäller återvunna material.

Mer information om REACH och andra metallers konsortier hittas genom Eurometaux Gateway här.