Mässing

Den gyllene metallen

Mässing är en legering som i huvudsak består av koppar (Cu) och zink (Zn). Redan den guldliknande färgen gör mässingen unik jämfört med de flesta andra metaller.

Genom att variera halterna av koppar och zink och genom att tillsätta andra legeringsämnen kan man dessutom få fram egenskaper som gör mässing speciellt lämpad för en mängd olika användningsområden. Tillsatser av järn (Fe) och aluminium (Al) förbättrar exempelvis hållfastheten och slitstyrkan medan kombinationen aluminium och arsenik (As) ger förbättrade korrosionsegenskaper. Den kanske vanligaste tillsatsen till mässing är dock bly (Pb), som ger en enorm förbättring av skärbarheten. I senaste 15 år har industrin minskat blyanvändning i mässing, och i tillämpningar där det är möjligt, ersatt flera legeringar med blyfria eller låglegerade alternativ.

Det finns tre olika typer av mässing:

  • Olegerad mässing
  • Mässing för skärande bearbetning
  • Specialmässing

Skärbarhet

Den ojämförligt största delen av tillverkad mässing används för detaljer där man är beroende av materialets skärbarhet. Genom en tillsats av ett ämne som lägger sig som små separata spånbrytande partiklar i strukturen kan man förbättra mässingens skärbarhet högst väsentligt.

Mässingar speciellt anpassade för skärande bearbetning, innehåller som regel 56-61% koppar (Cu), ca 40% zink (Zn) och 0,1-3% bly (Pb). Detta innebär att dessa mässingar har en struktur som i kallt tillstånd består av alfa- plus beta-fas.

Smidbarhet

Sammansättningen innebär att strukturen i en normal mässing för skärande bearbetning vid uppvärmning till ca 750 °C övergår från (alfa+beta) -struktur till nästan ren betastruktur. Den senare är mycket lätt att varmforma och är heller inte känslig för sprickbildning. Mässing för skärande bearbetning kan därför med fördel varmsmidas till nära nog önskad färdig form varefter detaljen färdigställs medelst skärande bearbetning utan onödigt skrotfall.

Nickelmässing

Sortimentet koppar-nickel-zink-legeringar innehållande 10-20 % nickel d.v.s. nickelmässing (nysilver) är en form av specialmässing. De här legeringarna har dock en vacker silverfärg snarare än den typiska mässingsfärgen. I de flesta avseenden har de korrosionsegenskaper liknande dem för mässing. Dock står legeringarna med högre nickelinnehåll på ett utmärkt sätt emot missfärgning och motståndet mot spänningskorrosion är stort. De är tillgängliga i många utföranden och används för dekorativa ändamål, smycken, modellbyggen, förankringstråd för tandborstar, musikinstrument t.ex. flöjter, pennspetsar, detaljer för träblåsinstrument och säckpipor.